Disclaimer

Vialegis nv is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in de drie Gewesten onder de nummers VG.896/B (Vlaams Gewest), 00078-405-20121019 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en W.RS.162 (Waals Gewest). Het Decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest vereist dat elk bureau voor private arbeidsbemiddeling de tekst waarin de rechten van de werkzoekende en de werkgever worden uiteengezet, kenbaar maakt. U vindt deze tekst en de gedragscode die elk bureau voor private arbeidsbemiddeling moet toepassen, op volgende links:

 

Indien u nog niet over Acrobat Reader beschikt, kan u het hier gratis downloaden

Acrobat Reader

Vialegis respecteert de Privacywet van 8 december 1992. Alle persoonlijke gegevens die u met het online sollicitatieformulier op deze website en tijdens de sollicitatieprocedure verstrekt, kunnen in de databanken van Vialegis worden opgeslagen. Ze zullen uitsluitend worden gebruikt om uw sollicitatie te beoordelen. U heeft te allen tijde het recht deze gegevens in te kijken, aan te passen en te laten verwijderen, onder de voorwaarden beschreven in de Privacywet. Meer informatie daarover vindt u op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. www.privacy.fgov.be. U kan elk verzoek tot toegang, aanpassing en verwijdering van uw persoonlijke gegevens richten aan: privacy@vialegis.be.

Deze website kan informatie bevatten die beschermd is door het auteursrecht. Bijgevolg mag u geen informatie van deze website geheel of gedeeltelijk overmaken aan derden zonder voorafgaande toestemming van Vialegis. U mag wel kopieën maken voor persoonlijk gebruik, om de informatie te lezen of door te nemen. Vialegis kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledigheid, nauwkeurigheid of geldigheid van de gepubliceerde informatie.

Informatie downloaden of doorklikken naar websites van derden gebeurt volledig op uw eigen risico. Vialegis gebruikt de meest recente antivirusprogramma’s maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of storingen als gevolg van virussen of wormen, voor eventuele internetonderbrekingen ingevolge technische problemen, of voor de inhoud van de websites van de bedoelde derden.

Links, hyperlinks of framed links naar deze website zijn enkel toegestaan mits de voorafgaande toestemming van Vialegis.

Bekijk onze recente vacatures